Piwnica Świdnicka

Na krakowskim Starym Rynku w XV wieku usytuowano miejski Ratusz, uznawany do dziś za najstarszą w Polsce średniowieczną siedzibę władz miejskich. Była to budowla, jak na owe czasy, ogromna i mieściła w sobie m.in.: odwach, piwnice miejskie, kazamaty z torturnią, halę targową (smatruz), Dom Notariusza i dom Ławników.

W ratuszowych piwnicach zlokalizowana była również pijalnia piwa. Sprzedaż piwa była w owym czasie kontrolowana przez Radę Miejską zatem to krakowscy rajcy otrzymali przywilej na jego rozprowadzanie. Sprowadzali ów trunek ze Świdnicy i składowali w piwnicach Ratusza. Aby interes piwny kręcił się sprawniej, w piwnicach otwarto także pijalnię piwa, która zyskała nazwę Piwnicy Świdnickiej. Lokalizacja lokalu była bardzo wygodna dla rajców, gdyż skład piwa znajdujący się na miejscu, pozwolił wyeliminować problem transportu towaru.

Piwnica Świdnicka, przez wielu zwana też Indiami, z roku na rok zyskiwała na popularności, złocistym napojem raczyli się tam mieszczanie, włodarze miasta, ale też krakowskie tzw. męty. Z czasem krakowski półświatek całkowicie zawładnął tym miejscem, wypierając z niego szanowanych obywateli miasta. Od tego czasu piwnica zaczęła cieszyć się złą sławą, a Andrzej Frycz Modrzewski pisał o niej:

Ludzie próżnujący cały dzień tam leżą, piją, a żywią się z nierządnicami bardzo rozpustnie: dzieweczek i niewiast uczciwych pod zasłoną tańca, albo jakiej innej gry do siebie proszą, a w ten czas o ich stateczność pilno starają. A gdzież swarów, guzów, ran, ochronienia, zabijania, przytrafia się jako w karczmach.

W połowie XVI wieku Piwnicę Świdnicką zamknięto z powodu watah nierządnic, polujących na pijanych klientów piwnicy. W kilka lat później karczma została otwarta ponowie, pod nazwą Szynk Indie. Niestety, niemal do końca istnienia Ratusza, nie udało się przywrócić Piwnicy Świdnickiej dobrego imienia. W XVIII wieku nieoficjalnie nazywano ją już jaskinią łotrów.

Ratusz został zburzony w 1820 roku. Planowano jego odbudowę, jednak nigdy do tego nie doszło. Dziś po krakowskim Ratuszu pozostała tylko wieża i piwnice, W piwnicach obecnie znajduje się restauracja, która całkowicie zerwała z tradycją swojej poprzedniczki sprzed wieków.

Jeden z czterech zegarów na wieży Ratusza