Wspólnoty Mieszkaniowe - Radca Prawny Kraków

Wspólnoty Mieszkaniowe – Porady Prawne

Zacienienie nieruchomości wspólnoty. Gdy część właścicieli chce się odłączyć. Gdy na osiedlu jest za ciemno. Każde zagadnienie wymaga osobnego i obszernego omówienia.

Zacienienie nieruchomości wspólnoty

Na działce obok wspólnoty mieszkaniowej powstał nowy budynek. W ocenie jej członków budynek ogranicza dostęp do światła lokalom z oknami usytuowanymi od strony inwestycji, a także zwiększa zacienienie nieruchomości wspólnej oraz ogranicza cyrkulację powietrza.

Jakie kroki prawne może podjąć w tej sprawie wspólnota?

(…)

Właściciele gruntów w miastach muszą się zawsze liczyć z możliwością zmiany nasłonecznienia ich budynków w miarę rozwoju budownictwa i zabudowy gruntów sąsiednich.

Nie mogą więc dochodzić szkód spowodowanych zmniejszeniem nasłonecznienia ich budynków przez budynki sąsiadów, którzy zabudowali swe grunty zgodnie z przepisami prawa i nie naruszyli praw właścicieli gruntów sąsiednich.

(…)

Obowiązkiem właściwego organu jest nie tylko zbadanie, czy osoby uprawnione uczestniczyły w przygotowaniu projektu, lecz także sprawdzenie, czy rzeczywiście załączone rysunki mogą posłużyć do oceny oświetlenia i nasłonecznienia sąsiednich, istniejących budynków, a nadto dokonania stosownych obliczeń, które potwierdzą lub zakwestionują zgodność projektu.

(…)

Czytaj całość:
Zacienienie nieruchomości wspólnoty

Gdy część właścicieli chce się odłączyć

We wspólnotach mieszkaniowych zdarza się, że administrator dopuszcza się zaniedbań w wypełnianiu swoich obowiązków, narusza zasady prawidłowej gospodarki nieruchomością wspólną. Tego typu działania mogą prowadzić do podziału wśród właścicieli, a następnie do chęci odłączenia się części z nich i utworzenia własnej wspólnoty.

Kiedy i na jakich zasadach może dojść do podziału wspólnoty?

(…)

Jeśli zarząd akceptuje działania administratora, to również ponosi za to odpowiedzialność. Wprowadzenie zarządcy przymusowego pozwoliłoby ujawnić nieprawidłowości w zarządzie i w konsekwencji zmienić administratora.

(…)

Czytaj całość:
Gdy część właścicieli chce się odłączyć

Gdy na osiedlu jest za ciemno

Coraz więcej gmin, w celu zaoszczędzenia pieniędzy, decyduje się na wyłączanie oświetlenia ulic. Wpływa to na poziom bezpieczeństwa osiedli.

Czy zarządca powinien zapewnić oświetlenie na drogach wewnętrznych?

(…)

W przypadku współwłasności obowiązki wynikające z przepisów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych obciążają w równym stopniu wszystkich współwłaścicieli, niezależnie od wysokości udziału czy też tego, który z współwłaścicieli jest winien zaniedbań. W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych (powyżej 3 lokali) w zakresie, w jakim zaniedbania dotyczą części wspólnych budynku, zobowiązana jest sama wspólnota mieszkaniowa.

(…)

Czytaj całość:
Gdy na osiedlu jest za ciemno