Wspólnoty Mieszkaniowe - Radca Prawny Kraków

Wspólnoty Mieszkaniowe – Porady Prawne

Zróżnicowane sytuacje, związane z codziennym kierowaniem wspólnotą mieszkaniową, mogą stać się powodem nieścisłości, sytuacji spornych, a nawet spowodować wszczęcie postępowania sądowego. Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka oferuje profesjonalną obsługę wspólnot mieszkaniowych. Prawnik od wspólnot udzieli niezbędnych porad, a także skutecznie rozwiąże wszelkiego rodzaju problemy prawno-administracyjne, z jakimi boryka się wspólnota mieszkaniowa. Pomoże to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie wspólnoty, która istnieje przecież dla dobra swoich członków i im właśnie ma służyć.

Poniżej prezentujemy przykłady z życia wzięte – problemy jakie mogą pojawić się także w Twojej wspólnocie mieszkaniowej.

Gdzie usytuowany jest wodomierz główny?

Czy definicja pojęcia „wodomierz główny”, zawarta w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje swoim zakresem również wodomierze instalowane na tzw. przyłączu wody do lokali znajdujących się w nieruchomościach wielolokalowych? Jakie są sposoby ustalania ilości wody dostarczanej do nieruchomości?

Czytaj całość:
Gdzie usytuowany jest wodomierz główny?

Zamiana miejsc postojowych w garażu.

Właściciele lokali, którym przysługują miejsca postojowe jako prawo związane z własnością nieruchomości lokalowej, mają możliwość zamiany miejsc postojowych im przysługujących. Optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy zamiany praw do miejsc postojowych. Dwóch właścicieli lokali chce się zamienić się miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Następnie jeden z nich chce sprzedać mieszkanie. Budynek posiada podziemny parking z namalowanymi miejscami postojowymi, opatrzonymi numerami. W notarialnie potwierdzonych aktach sprzedaży przyznano każdemu właścicielowi mieszkania prawo do wyłącznego użytkowania jednego miejsca postojowego o wskazanym numerze w wielostanowiskowym garażu podziemnym.

Czytaj całość:
Zamiana miejsc postojowych w garażu

Uprawnienia zarządcy przymusowego.

Ustawa o własności lokali w wyjątkowych okolicznościach uprawnia właściciela lokalu do żądania ustanowienia zarządcy przymusowego. Czy zakres jego uprawnień powinien odpowiadać zakresowi zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Na jakiej podstawie określić jego wynagrodzenie?

Czytaj całość:
Uprawnienia zarządcy przymusowego