Wspólnoty Mieszkaniowe - Radca Prawny Kraków

Radca Prawny – Wspólnoty Mieszkaniowe

Gdzie szukać pomocy w kwestiach prawnych związanych ze wspólnotami mieszkaniowymi? Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka w Krakowie od lat specjalizuje się w pomocy prawnej dla wspólnot mieszkaniowych, jak i dla właścicieli lokali. Choć od wielu lat przepisy w tym zakresie nie zmieniają się w sposób znaczący to jednak często powracają podobne problemy do rozwiązania.

Czasem też dochodzą nowe obowiązki prawne, jak choćby wprowadzone w 2018 roku przepisy RODO, obowiązujące także wspólnoty mieszkaniowe. Wieloletnie doświadczenie i dogłębna znajomość przepisów pozwalają na sprawne i szybkie udzielenie pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

Problemy członków wspólnot mieszkaniowych

Najczęstsze problemy członków wspólnot mieszkaniowych to kwestie rozliczeń, nieprawidłowości w działaniach zarządu, czy problemy w uzyskaniu dostępu do dokumentów wspólnoty.

Właściciel lokalu ma także prawo do zaskarżenia każdej uchwały wspólnoty mieszkaniowej do Sądu Okręgowego. Niejednokrotnie to jedyna droga walki o swoje prawa we wspólnocie, kiedy większość próbuje narzucić rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Problemy wspólnot mieszkaniowych w zakresie obowiązującego prawa

Z kolei wspólnoty mieszkaniowe, aby zrealizować wyznaczone cele często potrzebują doradztwa w zakresie przepisów prawnych. Pomoc prawna jest konieczna dla skutecznego osiągnięcia zakładanego celu. Najczęstsze problemy to oczywiście kwestie parkingów, dróg dojazdowych, miejsc postojowych – zagadnienia często bardzo skomplikowane prawnie lub w sposób bardzo „oryginalny” zaplanowane przez deweloperów. Zawsze także zdarzają się dłużnicy – członkowie wspólnoty żyjący kosztem pozostałych właścicieli lokali.

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych

Czasem wspólnota mieszkaniowa decyduje się na kompleksową obsługę prawną. Dzięki temu uzyskuje profesjonalną pomoc prawną w zakresie obowiązujących przepisów, jak też i pojawiających się nowych wymogów prawnych jak było np. w maju 2018 roku w przypadku wprowadzenia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych
Radca Prawny Bartosz Frączyk