Windows Server CAL – licencje dostępowe

Licencjonowanie dostępu do systemu Windows Server 2019 / 2016 / 2012 w większości przedsiębiorstw opiera się na dwóch podstawowych typach licencji CAL: Device CAL (licencja na urządzenie) i User CAL (licencja na użytkownika).

Licencje Device CAL – są to licencje dostępowe dotyczące ilości urządzeń, z których odbywają się połączenia z serwerem i nie są powiązane z ilością użytkowników (osób). Taki model licencjonowania przyjmuje się zwykle przy stałej ilości urządzeń, z których naprzemiennie korzystają pracownicy. Taką sytuację dobrze oddaje przykład przedsiębiorstwa, w którym praca odbywa się w systemie zmianowym. Urządzenia np. komputery PC są przypisane do konkretnych stanowisk np. na linii produkcyjnej i pracownicy korzystają z nich naprzemiennie. Inną sytuacją są np. firmy zajmujące się telemarketingiem gdzie także pracownicy w sposób rotacyjny korzystają z określonej ilości urządzeń. Ten model licencjonowania sprawdza się, gdy ilość pracowników jest większa od ilości urządzeń w przedsiębiorstwie.

Licencje User CAL – są to licencje dostępowe dotyczące ilości osób, które łączą się z serwerem. Chodzi o użytkowników posiadających konta w systemie Windows Server, którzy mają dostęp do zasobów serwera (dostęp do plików, możliwość drukowania na drukarkach, dostęp do DHCP, NAP, itp.). W takiej sytuacji jeden pracownik może używać do połączenia się z serwerem wielu urządzeń – np. w biurze korzysta ze stacji roboczej / komputera PC a „w terenie” urządzenia przenośnego jak np. laptop. Ten model licencjonowania sprawdza się gdy pracownicy firmy muszą mieć zdalny dostęp do korporacyjnej a także w przypadku gdy ilość pracowników jest mniejsza od ilości urządzeń w przedsiębiorstwie.

Licencje User/Device CAL (Client Access Licence) to nie wszystkie dostępne sposoby licencjonowania zdalnego dostępu Windows Server. Dostępne są licencje External Connector (EC) oraz model licencjonowania, który nie wymaga licencji CAL jak licencjonowanie w modelu na rdzeń, w modelu serwery wyspecjalizowane czy zarządzające.

Warto wspomnieć, że istnieją też alternatywne rozwiązania umożliwiające zdalny dostęp do serwera jak choćby Thinstuff XP/VS Terminal Server – oprogramowanie do uruchamiania wielu równoległych zdalnych pulpitów z wykorzystaniem protokołu RDP. Thinstuff posiada bardzo atrakcyjny cenowo model licencjonowania.

Nie wiesz jakie i ile licencji CAL dokupić? Nie wiesz, jak sprawdzić ilość aktualnych licencji CAL w Windows Server? Potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z konsultantem!