Poczta Elektroniczna E-Mail

Imapsync – Migracja Poczty IMAP

Możliwość migracji poczty e-mail z jednego serwera na drugi jest niezwykle istotna. Pozwala na zachowanie wszystkich otrzymanych i wysłanych wiadomości bez względu na to, którego dostawcę usług wybierzemy….

Poczta elektroniczna jest podstawowym narzędziem komunikacji. Mimo telefonów, czatów, video konferencji, miliona sposobów przekazywania sobie plików, ostatecznie wszystko kończy się na tym dobrze znanym „to puszczę Ci/Panu/Wam maila”. Z ważną informacją. Z załącznikiem. Z linkiem do video konferencji. Z… czym tam tylko chcesz…

Poczta elektroniczna przechowywana jest „w internecie”. W większości przypadków skrzynki poczty są na serwerach, tych samych co strony WWW i bazy danych. Większość z naz używa poczty przez protokół IMAP, dzięki temu może się zalogować do poczty z wielu miejsc przez interfejs WWW jak i jednocześnie mieć dokładnie tą samą pocztę skonfigurowaną w programie pocztowym jak choćby popularny Thunderbird.

Tak, wiem, jest „poczta w chmurze” – tylko chmura to też jakiś serwer/komputer. Jeśli „zmieniasz chmurę” to problem pozostaje ten sam. Migracja poczty z chmury do chmury….

Migracja poczty e-mail

Problemy zaczynają się, gdy chcemy zmienić dostawcę usług. Przejść z serwera jednej firmy do drugiej. O ile pliki stron WWW i bazy danych można relatywnie łatwo przenieść o tyle wiadomości ze skrzynek e-mail z jednego na drugi serwer już stanowią większy problem. Problem przy migracji poczty nie jest technologiczny. Problem leży w tym, że aby to zrobić należy więcej wiedzieć i mieć odpowiednie narzędzia.

Imapsync jest takim narzędziem, które pozwala synchronizować wiadomości między starą a nową skrzynką. W wersji darmowej z interfejsem on-line umożliwia migrację poczty w ograniczonym zakresie. Limitem jest pojemność skrzynki. Często ten limit jest kluczowy. Przez lata zbieramy ważne wiadomości, tworząc archiwum, które „nigdy nie zaginie”. Z doświadczenia wiem, że takie skrzynki mają nawet po kilka GB maili…

Czy to dużo czy mało? Zależy od korespondencji. Dla grafika wysyłającego projekty to niewiele. Dla innego człowieka, czasem odbierającego załączniki – to sporo.

Tak czy inaczej – dzięki odpowiednim narzędziom można w poprawny sposób przenieść cała historię korespondencji, a więc maile odebrane, wysłane, nawet te znajdujące się w koszu. Wraz z cała hierarchią katalogów i podkatalogów, do których sortowaliśmy przez lata otrzymane maila.

Imapsync

Od strony teoretycznej migracja poczty przez Imapsync jest banalna. Należy znać nazwę serwera IMAP, login i hasło na starym serwerze oraz podobnie nazwę serwera IMAP, login i hasło na nowym serwerze. Podając te informacje aplikacja wykonuje „czarną robotę” i przenosi całe archiwum poczty ze starego serwera na nowy. Potem można korzystać „jakby nic się nie zmieniło”.

Ponieważ nie jest to tutorial obsługi Imapsync to nie będę tutaj podawał szczegółów technicznych. Jedynie sygnalizuję, że jest taka możliwość…